*Požadavky a tipy pro úspěšné proplutí čtvrtým ročníkem*

Co nás čeká a nemine ve čtvrťáku a co máme dělat. Tedy alespoň co nám bylo sděleno... (ponechal jsem i pozůstatky z loňska týkající se některých zkoušek).

Filosofie
1. Přečíst si dějiny filosofie (Störig, Malé dějiny filosofie)
2. Je možno víceméně pominout středověkou filosofii
3. K 1.odporné zkoušce je nutná rámcová znalost do Kanta vč. Hegela, Fichta a Schellinga
4. Je nutné se orientovat v antické filosofii (Platón, Aristoteles) - bude se zkoušet bez milosti
5. Dobré učebnice jsou dějiny filosofie (či jak se to jmenuje) z nakladatelství Olomouc, zejména díl Antická filosofie (autor Ricken), Filosofie 19.století (autor Coreth), Filosofie 17. a 18. století (autor Coreth)
6. Orientovat se v základních pojmech, které jsou ve slovníčku v Aristotelově spisku "O duši" (slovníček rozešlu mailem-pracuju na jeho editaci)
7. Dr. Kranát nám pošle nascanované texty, které také máme prostudovat
8. Úvod do filosofie od Anzebachera je dobrý, ale těžký ku pochopení
9. V lednu se bude s každým jedním z nás konat osobní konzultace. Dr.Kranát se s námi pobaví o o textech. Za to obdržíme zápočet, při vynikající znalosti zkoušku.

Starý Zákon
1. K 1.odporné zkoušce nutno znát litarární úvod a dobové pozadí SZ
2. Ve čtvrťáku se budeme se zabývat detailním rozpitváváním a exegezí jednoho textu (zřejmě dekalog)

Praktická theologie (katechetika)
1. Vhodná literatura:
       M.Vágnerová; Vývojová psychologie
       Říčan; Ontogeneze
       Nakonečný; Úvod do psychologie
       Smolík; Závazek křtu
       Vaněk; Vývojová psychologie; nakl. Gaudeamus
       Mystagogické katecheze Cyrila Jeruzalémského (vyšlo česky v Olomouci, 2002?)
2. U 2.odborné se bude zkoušet Homiletika, Katechetika, Liturgika, Poimenika (Katechetiku zkouší dr.Beneš, zbytek prof.Filipi)


Zbytky z loňska (pro ty co je ještě neabsolvovali - tedy skoro všichni)

Systematika
Před zkouškou dodat doc. Štefanovi  k zápočtu "traktát o traktátu", čímž  je rozuměno vypíchnutí nějakého problému z Pöhlmanna a jeho rozpracování vč. použité literatury.

Zkouška se skládá ze znalostí v rozsahu knihy H.G.Pöhlmanna: Kompendium evangelické dogmatiky

Církevní dějiny
Před zkouškou dodat test z dějin dogmatu dr.Wernischovi. Test byl rozesílán mailem, kdo jej nemá, nechť si jej stáhne zde.
Ke zkoušce přečíst 5 monografií (o jevu, etapě vývoje ap.) a 5 pramenných publikací (spisy církevních, apoštolských otců, scholastiků, reformátorů...)  Požadavky z webu katedry jsou zde

Starý zákon
Do konce května (šílený termím!) dodat dr.Prudkému seminární exegezi jednoho z následujících oddílů SZ

dle vlastního výběru. "Kuchařka" k vypracování je ke stažení na webu katedry zde

Co se týče zkoušky samé, o ní se nemluvilo, hrozí, řekl bych, až příští rok. Nicméně požadavky jsou zde.

Nový zákon
O požadavcích se také nemluvilo. Též asi téma na čtvrťák. Požadavky jsou zde.

Etika
Do konce června dodat dr.Halamovi (nebo dr.Keřkovskému??) seminární práci na téma, které jsme si vybrali při posledních dvou seancích.

Zkouška:  1) vědět něco o etice vůbec (např. Anzebacher: Úvod do etiky), např. co je to empirismus, utilitarismus ap.; 2) Etika NZ, Etika SZ  (A.Rich: Etika hospodářství 1-2, Blackwellova encyklopedie moderního kř. myšlení strany 109-124); 3) proběhne rozhovor nad knihou, kterou jsme četli (seznam visí na webu katedry. V červnu zkouší dr.Keřkovský, v září dr.Halama.

Praktická teologie
Základem 1. odb.zkoušky je znalost v intencích knih prof.Filipiho: Církev a církve; Křesťanstvo