Poutnici.com  07.11.2005 18:02 :: Tisk článku Mel Gibson: The Passion of The Christ

Mel Gibson: The Passion of The Christ

Mel Gibson má starosti s Kristem,“ četl jsem titulek jednoho z článků v časopisu TV Revue. V prvním odstavci se čtenář může dozvědět, že sedmačtyřicetiletý herec a režisér v tomto roce natočil kontroverzní drama nazvané „Kristova vášeň“.

Převzato z webu Křesťanského společenství Hradec Králové
Mel Gibson má starosti s Kristem,“ četl jsem titulek jednoho z článků v časopisu TV Revue. V prvním odstavci se čtenář může dozvědět, že sedmačtyřicetiletý herec a režisér v tomto roce natočil kontroverzní drama nazvané „Kristova vášeň“. Začal jsem pátrat o jaký film jde a zjistil jsem, že autorka výše zmiňovaného článku projevila neznalost žánru. Gibsonův film, v originále nazvaný „The Passion of the Christ“, totiž pojednává o posledních hodinách Ježíšova života a jeho název bych správněji přeložil jako „Kristovy pašije“. Protože ale nevím, jaký bude oficiální název filmu v češtině, budu se v tomto článku držet originálního anglického znění.

Toto dílo je třetím filmem, který hollywoodská hvězda režírovala. Při oscarovém snímku „Patriot“ Gibson zjistil, že je příliš náročné stát před i za kamerou, proto v „The Passion“ vůbec nehraje. Do hlavních rolí obsadil pro českého diváka nepříliš známé herce: Jim Caviezel (Hrabě Monte Cristo) hraje Ježíše, Maia Morgenstern z Rumunska ztvárnila jeho matku a Máří Magdalénu si zahrála italská herečka Monica Bellucci (Slzy slunce). Volba filmových exteriérů padla na Itálii. Městečko Matera bylo již podruhé svědkem natáčení příběhu Ježíše Krista. V roce 1964 zde točil P. P. Pasoliny svůj film „Evangelium podle Matouše“. Nejnovější drama Mela Gibsona, jehož zfilmování přišlo na více než dvacet pět milionů dolarů, bude mít v amerických kinech premiéru v únoru letošního roku. Vzhledem k problémům a kontroverzi, které film provázejí, není dnes ještě jisté, zdali jej uvidíme také v Česku.

Dvouhodinový snímek „The Passion“ popisuje posledních dvanáct hodin Kristova života. Příběh začíná posledním Ježíšovým ránem, pokračuje zradou, soudem a vrcholí bičováním a ukřižováním. Sám jsem viděl krátké ukázky z filmu a musím říct, že scény bičování a ukřižování jsou ztvárněny opravdu naturalisticky. Jsou to záběry plné krve, v nichž vidíme Krista na dně sil. K tomu Gibson říká, že chtěl co nejvěrněji zachytit krutost událostí Ježíšovy smrti. Literárním pramenem mu byla čtyři biblická evangelia a mystická kniha jeptišky A. C. Emmerichové „The Dolorous Passion“ (Bolestné pašije) z 18. století. Aby snímek zachytil co nejrealističtější atmosféru, jsou všechny dialogy napsány v aramejštině (jazyk tehdejších Židů) a latině (jazyk Římanů). Považte, že autoři uvažují o tom, že film bude promítán bez titulků, aby nic nenarušilo celkový efekt!

První verzi scénáře tvůrci konzultovali s devítičlennou komisí, složenou ze židovských a křesťanských náboženských vědců. Díky této komisi se obsah filmu dostal předčasně na veřejnost a vyvolal vlnu pobouření mezi Židy. Kritici z jejich řad obviňují Mela Gibsona z antisemitismu. V jeho pojetí prý veškerá vina za Kristovu smrt leží na Židech. Židovští představitelé, např. z Centra Simona Wiesenthala (Los Angeles, Kalifornie), se proto obávají, že film může podnítit nenávist vůči Židům. Zastánci Gibsonova ztvárnění konce Ježíšova života se však najdou i mezi Židy. Ortodoxní rabín Lapin prohlásil protesty proti „The Passion“ za chybu.

Mel Gibson, otec sedmi dětí, je členem ultrakonzervativního katolického hnutí, které např. odmítá autoritu Vatikánu v katolické církvi. Hollywoodský herec v neděli navštěvuje jeden kalifornský sbor, kde je zachována mše v latinském jazyce. Jako režisér se rozhodl představit svůj film křesťanským vedoucím v USA. I z řad křesťanů totiž zazněly výtky týkající se antisemitistického ladění „The Passion“. V červnu 2003 shlédlo ukázky na devět set evangelikálních pastorů, kteří se účastnili konference v Colorado Springs. Tad Haggard, prezident Národní evangelikální asociace, který zavítal na speciální projekci, hodnotí „The Passion“ jako nejvěrnější ztvárnění, které kdy viděl. Mel Gibson navštívil s kopií filmu také Billyho Grahama. Společně jej shlédli a Graham řekl: „Poté, co jsem viděl „The Passion“, mám pocit, jako kdybych tam skutečně byl... Byl jsem pohnut k slzám.“ K námitkám týkajícím se antisemitismu poznamenal: „Film je věrný biblickému učení, že my všichni jsme zodpovědní za Ježíšovu smrt, protože jsme všichni zhřešili. Jsou to naše hříchy, co zapříčinilo Jeho smrt, ne nějaká konkrétní skupina.“ Papež Jan Pavel II. získal „The Passion“ na DVD. Zfilmovaný příběh Ježíše Krista zhodnotil větou: „Takhle to bylo“.

A co na nejnovější dílo Mela Gibsona říká Hollywood? Zábavní publicista Michael Levin to vyjádřil slovy: „Ve filmovém průmyslu je nejčastější názor, že toto není dobrý film pro Mela Gibsona a může poškodit jeho kariéru na dlouhou dobu. V Hollywoodu je jednoduší veřejně prohlásit, že jste homosexuální kleptoman závislý na drogách, než přiznat, že jste znovuzrozený křesťan.“


Poutnici.com :: Web křesťanské mládeže