5. ročník
Organizace a požadavky (letošek bude opět ve znamení psaní...)
Zkontrolujte si prosím svoje přidělené knihy ap. Pokud je někde něco špatně, prosím o informaci. Dík.Nový Zákon

Budeme psát na každou konzultaci (není to až na konec ročníku?) referát dle následujícího rozdělovníku. Knihy nejsou určeny, systém "ber kde ber".
Rozdělovník:
1.) Synoptická tradice - Marek Kult a Michaela Klimešová
2.) Pavlova teologie - Emily Kramolišová a Jirka Brei
3.) Janovská teologie - Jirka Zedníček a Pepa Lédl
4.) Deuteropaulina - Jáchym Gondáš (Efezským), Vláďa Černý (Koloským)
5.) První Petrova - Pavel Kosmata, Druhá Petrova - Honza Lamser /KVĚTEN/
6.) Epištola Židům - Honza Heller /
KVĚTEN/
7.) Apokalypsa - Bára Jirsová a Šárka Schmarczová
/KVĚTEN/

Vypracované referáty pošlete na můj email, a já je s předstihem pověsím do čítárny

Budeme se též na každé konzultaci věnovat jednomu z následujících filmů (pořadí by mělo sedět):
1.) Umučení Krista (Gibsonův krvák)
2.) Passoiliniho Matouš
3.) Poslední pokušení 
4.) Ježíš z Montrealu

5.) Jesus Christ Superstar (původní hippie verse)
6.) Život Briana (Monty Pythoni) KVĚTEN
7.) Ježíš (ten fundamentalistický, barvotiskový, co se rozdává grátis) KVĚTEN


Kdo může nějaký film sehnat pro ostatní, nechť  tak učiní.

O filmu se bude diskutovat a to s focusem na násl. okruhy (mailněte mi, prosím, kdo má na krku jednotlivé otázky):
1.) Ježíš a jeho protikladné postavy - Darina Bártová
2.) Ježíš a ženy - Šárka Schmarczová a Michaela Klimešová
3.) Ježíšovo kázání (důraz na jádro Ježíšovy zvěsti) - Bára Jirsová, Honza Lamser
4.) Ježíšův vztah k židovství (tradici) - Jirka Brei a Vláďa Černý
5.) Ježíš a politika
6.) Ježíšovo sebepochopení - Dan Mikšík
7.) Ježíš a proč jej zabili - Pavel Kosmata, Emilie Kramolišová
8.) Očima režiséra - Pepa Lédl
9.) Ježíšova zvěst - Bára Jirsová


Etika

Jest nám uloženo následující:

A. Do časopisu Křesťanská revue připravit recenzi na knihu o etickém problému v rozsahu cca normovaných 2-5 stran. Můžeme také v rámci nějaké specializovaně "neetické" knize (např. románu) vyhmátnout etický problém a ten rozebrat. Máme zaujmout teologický postoj, připojit svůj souhlas s případným zveřejněním.
Máme přísně rozlišit názory autora od názorů našich. Abychom se neopakovali, měli bychom proběhnout Křesťanskou revue cca 10-15 ročníků zpět :-) Recenze má mít příslušné náležitosti jako je jméno, katedra - no prostě hlavičku.
Kliknutím zde se dostanete na stranu se seznamem knih, které si dosud tenn který z nás vybral ku recenzování.

B. Budeme se zabývat rozborem knihy Z.Baumanna, Modernita a Holocaust,  na tuto knihu napsal recenzi prof. Trojan v Křesťanské revue č. 6 (asi letošní ročník). Každý z nás obdrží část této knihy ku zpracování a vypracuje referát . Rozsah v délce cca 10 minut (max 2 strany) a ty rozešle mailem spolužákům (nebo mi je dodá k vyvěšení  na Pavlač). Na závěr pak nastíní alespoň dvě otázky do diskuse. Pozor na stylistiku, přesné označení citací, rozsah! Prof. Trojan na to dbá!

Přidělení stran (čísla stran označují začátky přidělených kapitol):
Pro přehled připojuji nascanované seznamy kapitol z knihy. Klikněte na obrázek pro zvětšení
Modernita holocaust
Obsah 1
Obsah 2


C. Ve svydání Husových spisů (V.Fleishans, 1903) najít co o Dekalogu napsal Hus, ve Velkém nebo malém katechismu dohledat co o Desateru pravil Luther, a v Instituci se dobrat mínění Kalvínova. Provést srovnání charakteru výkladu, najít rozdíly v řeči, způsobu ap. Sepsat heslovitě na cca 1/2 strany. Toto dodat na lednovou konzultaci. Připojit příslušné náležitosti (jméno, fakulta, ročník ap.)

D. Nalézt místo, které nás v některém z výkladů zaujalo, okomentovat jej a dodat na též 1/2 strany. Totot do konce semestru.
(Připojit příslušné náležitosti (jméno, fakulta, ročník ap.)

Note: Calvin, Hus a Luther jsou dostupní tady na Pavlači v sekci učebních pomůcek


Systematika

Budeme se zabývat Ježíšem. A to tak, že ten kdo chce mít tento semestr uznán (kdo nechce, může tak učinit v letním semestru u doc.Štefana) jako seminář, připraví si referát o určené knize v délce cca 12-15 normostran (do konce semestru) . Na každou seanci pak bude připraveno 5 z nás s jednostránkovým resumé (pro každého z nás - možno rozeslat i předem mailem či dodat mi k vyvěšení na Pavlač). Při konzultaci bude metán los a dva z připravených dostanou šanci přednést svůj text (cca 20 minut např. z poznámek - nemusí to být z onoho dlouhého konečného referátu). Ti zelení z nás již byli losování podrobeni.

Rozdělení:
Nezařazeny, tedy asi nepřiděleny jsou následující tituly:
J.Gnilka, Ježíš Nazaretský, 2001
D.Marguerat, Člověk z Nazaretu, 1996
H.Carpenter, Ježíš, 1994
L.Fazekaš, Syn člověka I, 1994
J.H.Yoder, Ježíšova politika, 2004
J.Pollock, Ježíš, 2000
J.Lacourt, Odvaha k víře II, 1992
J.H. Charlesworth, Ježíš a svitky od Mrtvého moře, 2000
J.S.Trojan, Ježíšův příběh, 2005

Historická theologie

Celý rok se budeme zabývat Komenským. Každý z nás má přidělen nějaký Komenského spis.
K tomuto spisu vypracuje referát. Referát by měl krom jiného zařadit spis do dějinné situace a doby, do období Komenského života a jenurčen k přednesu.
Protože poznámky kdo, co a na kdy  má mít nemám, prosím o zaslání ať máme celý rozpis na rok pokud možno komplet. Hodí se to neb bude lze buď lenošit nebo číst a šturmovat, nikoliv však obé :-)

Rozdělení:
Požadavky na 2. odbornou zkoušku z Církevních dějin (Historické theologie) - dle dr.Wernische:
- bude z českých církevních dějin bez chronologické specifikace
- nutno zvládnout obecný přehled - předepsané knihy jsou na webu katedry
- specielní sonda dle vlastního výběru:
    a) 5x pramenné dílo
    b) 5x sekundární literatura
    Mělo by být děleno na předtoleranční a potoleranční
Zápočet bude udělen v květnu na základě předložených referátů