Matematika

Mohlo by se zdát, že matematika je suchá a strohá a nemůže nás ničím překvapit. Dovolte, abych se zasmál.

Mám tři jablíčka a dvě od nich odečtu. Zbyde mi jedno jablíčko. To jsme se učili v první třídě.

Mám dvě jablíčka a odečtu tři. Nezbyde mi samozřejmě nic. Ale cítíte to fluidum, které se tu vznáší? Někde něco zbylo, nebo spíše někde něco chybí. Záporné jablíčko. Co to je? Ano, můžu si ho představit jako dluh, který musím jednou splatit. Jednou tu bude fyzicky přítomné jablíčko, které vezmu a někomu předám. Ale co je tu teď? Co je opakem jablíčka? Díra, která čeká na vyplnění? Není nikde, a přece je tady. Nemůžeme si na ni sáhnout, a přesto existuje. Víme o ní. Zcela zřetelně ji cítíme. A může být vyplněna pouze jablíčkem. Má to něco společného s morfogenetickým polem? A to jsme jenom odečítali jablíčka.

Co taková nula? S nulou se potkáváme téměř na každém kroku. Známe však nulu? Jedno jablíčko mínus jedno jablíčko je žádné jablíčko. V oboru celých čísel (celých jablíček) to funguje docela dobře. V reálných číslech nám však záhy začne být horko i zima zároveň. Když začneme fyzicky dělit jablíčko na kousíčky, brzy narazíme na kvarky a princip neurčitosti. Dál to už nezvládáme. Matematika je však schopná jít až k takzvaně nekonečně malým číslům. Nekonečně malé číslo, ale pořád jakési malinké něco. A hned vedle toho nic. Plynulý přechod NĚCO v NIC. Zdá se mi, že nebude tak docela plynulý. Všimli jste si taky toho trhnutí, když se zastaví auto? Nebo těsně předtím, než se rozjede? Vlak, metro, autobus, tramvaj, lyže, brusle, horské kolo, motokára. Malé trhnutí v okamžiku, kdy se NEPOHYB mění v POHYB a naopak. Lehounký záchvěv před tím, než se pohne ruka nebo nastartuje myšlenka. To je moment, kdy se děje cosi úžasného. Kdy přeskakujeme jakousi strašnou propast a dotýkáme se přitom samotných základů našeho vesmíru.

Co je to potom záporný pohyb? V matematice zcela elementární záležitost. Co je to však ve skutečnosti? Popojedeme dopředu, a pak zacouváme. Jsme zdánlivě ve výchozí pozici. Jenomže jsme spotřebovali benzín. Při couvání se nám nevracel do nádrže. A navíc uplynul čas. Tak to asi nebude tak docela ono. Mohl by to být zpětný pohyb v čase? Už jsme však ovlivnili kousek budoucnosti a za chvíli bychom tam mohli potkat třeba sami sebe. To asi taky nepůjde. Mám obavu, že záporný pohyb bude cosi mnohem příšernějšího.

Existuje řada matematických výrazů, popisujících důležité zákonitosti našeho světa. Jsou mezi nimi takové, které vyřešíme, získáme výsledek a je vše jasné. Jsou však i takové, které vyřešíme, získáme přehledný a jednoduchý výsledek, a přitom nemáme ponětí, co znamená. Při pokusu o interpretaci selhává naše představivost. Proto některé výrazy pro některé hodnoty raději vůbec neřešíme. Jindy zase výsledek matematického postupu nám sděluje cosi tak absurdního, že se s tím nedokážeme vyrovnat (dokážete třeba připustit inteligenci u světelného paprsku?). Mnohé výrazy zase takzvaně nejsou definovány pro určité hodnoty. Většinou se jedná o operace s nulou. A zas je tu ta zatrolená nula. Vydělte jakékoliv číslo libovolným konkrétním číslem, třeba sebemenším,  a vše je v pořádku. Zkuste to s nulou, a máte smůlu. Nula je snad jakousi převrácenou hodnotou nekonečna. A už jsme u dalšího pojmu. Nekonečno. Ač ve své podstatě zcela absurdní, nedokážeme se bez něj obejít. Ani v matematice, ani v životě. Kdybychom totiž odmítli nekonečno, museli bychom připustit NIC. A to je snad ještě horší.

Co je libo dále? Všeobecně známé a přitom tak neznámé ? Odmocninu z (-1)? Prvočísla? Úplná řešení diferenciálních rovnic? Vícedimenzionální prostory? Každý matematik vám na počkání vysype z rukávu příšery takového druhu, na jaké by se žádný mág nebo čaroděj neodvážil vůbec pomyslet. 

Matematiku si můžeme představit jako jakési měřítko, kterým poměřujeme vědu. Pokud něco poměřujeme třeba magickým měřítkem, nutně musíme dostat magické výsledky. Matematika je, jak vidno, mnohem silnější než magie. Co všechno asi skrývá věda, jestliže pouhé její měřítko je tak mocné?

 

 

Ing. Jan Servín

Z časopisu Klubu psychotroniky a UFO (ZAZ -
 1999 - 2001).