Zajímavé texty a odkazy na jiné webové stránky
(nejen theologické)
Pokud máte nějaký zajímavý link i vy, pošlete mail. Zařadím ho.
Aby bylo jasno. Některé odkazy a články jsou veskrze seriózní, jiné mírně řečeno, obskurní fantasmagorie, ovšem všechny mne nějakým způsobem zaujaly, byť třeba jen jako důkaz obrovské obrazotvornosti lidského ducha. Co se týče zdrojů, snažím se vždy uvést odkud je onen dotyčný text převzat. Pokud by některý z autorů měl  k uvedení svého článku na tomto webu výhrady, nechť mi mailem vynadá. Okamžitě vše napravím.

Specifickou skupinou jsou texty týkající se problematiky tzv. Sudet a odsunu Němců. Najdete je na samostatné stránce zde