Přednášky Petra Pavlíka (učí i studuje na JABOKu při ETF UK) se konají vždy
ve čtvrtek od 18 hod. v Knihkupectví AVATAR, Sluneční nám. 8 - u výstupu
metra Hůrka - 10 minut z Národní třídy), obvykle je pozván host z řad
duchovních povolání a na konci se zodpovídají dotazy přítomných + koná se
krátké úplné ztišení (meditace, uvnitřnění):

10.1., ctvrtek, 18 hod., téma: Víra a nejistota
24.1.,ctvrtek, 18 hod., prednaska se opakuje (pro zajem verejn.)

MIMORADNA PREDNASKA V KOSTELE SV. VAVRINCE
HELLICHOVA UL.18, PRAHA 1 (Mala Strana)
22.2., patek, 18:00 hod., na téma: Velikost a pokora

7.3., ctvrtek, 18 hod., téma: Spravedlnost
21.3., ctvrtek, 18 hod., opakuje se

6.6., ctvrtek, 18 hod., téma: Milost
20.6., ctvrtek, 18 hod., opakuje se

12.9., ctvrtek, 18 hod., téma: Hranice svobody
26.9., ctvrtek, 18 hod., opakuje se

10.10. ctvrtek, 18 hod., tema: Ucta a uctivani
24.10. ctvrtek, 18 hod., opakuje se

5.12. ctvrtek, 18 hod., tema: Chudoba ducha
19.12. ctvrtek, 18 hod., opakuje se

* * *