12. 7. 2002
USA: Luteránský farář suspendován za to, že se účastnil ekumenické bohoslužby

Jeho církev rozhodla, že reverent David H. Benke urazil Pánaboha, bibli a všechny křesťany. "Ponížil" svou víru, konzervativní formu luteránství, na úroveň islámu, spáchal kacířství a porušil dvě boží přikázání, informoval deník New York Times:

Benkovým zločinem bylo, že se účastnil ekumenické bohoslužby na stadionu Yankee Stadium dvanáct dní po zničení Světového obchodního centra. Byl potrestán tím, že byl suspendován z funkce předsedy Atlantického okresu luteránské církve pro Missouri.

Pastor Benke se ovšem odmítl omluvit a najal ve své věci jednu právní firmu na Long Islandu. Pokud prohraje, zřejmě přijde o faru.

Podle jeho církve porušil pastor Benke, který se účastnil na Yankee Stadium ekumenícké bohoslužby s duchovními muslimské, síkhské a hindské církve, zákaz své vlastní církve ohledně synkretismu, tj. míšení křesťanských a nekřesťanských náboženství. Tím, že vystoupil společně s římskými katolíky, příslušníky řecké ortodoxní církve a dalšími protestanty, se také provinil "unionismem", že totiž sloužil luteránské a neluteránské křesťanské doktríny.

Pastor Benke také porušil podle své církve první přikázání "Já jsem tvůj Pán tvůj Bůh" - podle Exodu - tím, že se účastnil bohoslužeb s "pohany". A porušil i druhé přikázání tím, že dal přednost jiným bohům před svým vlastním bohem.

"Namísto toho, aby udržoval jméno svého Boha v posvátnosti a nespojoval ho s žádným jiným jménem, ho pošpinil, bylo sniženo až na úroveň Allaha."

Tím, že se Benke modlil "na Yankee Stadium s pohanskými duchovními", řekl činitel jeho církve, "urazil Boha a všechny křesťany".

Tato kontroverze ukazuje, míní list New York Times, jaká je americká náboženská realita navzdory tomu, že po teroristických útocích z 11. září apelovali političtí i náboženští představitelé na to, aby se národ sjednotil bez ohledu na své nejrůznější politické a náboženské přesvědčení.

zdroj: http://www.britslkelisty.cz