Co by měla obsahovat správná exegeze (jak by se měla zpracovávat):

  1) První dojmy (zkusit si to převyprávět, napsat si na vedlejší papír i blbosti)
  2) Překlad (pozornost věnovat různočtení a jiným překladům)
  3) Forma (podobenství, zázračný příběh, hymnus)
  4) Synopse (zamyslet se nad rozdíly, kde je přímá a nepřímá řeč)
  5) Kontext (v jakých souvislostech je text řečen, úzký a širší kontext - základní jednotkou je perikopa)
  6) Vnitřní stavba (vnitřní vztahy uprostřed perikopy - vztahy osob - klíčová slova, jaká je opozice)
  7) Výklad po verších
  8) Uvědomění si témat textu (dogmatická a theologická thémata)
  9) Dějiny působení (volitelný bod - co tento text způsobil v dějinách)
10) Osnovy kázání na daný text (volitelně)