Z Neviditelného psa

EVROPA: Co čeká Bonda a Evropskou unii?
5. ledna 2007


Co čeká mne a Evropský parlament v roce 2007?

Co čeká Jamese Bonda: usmířit Izraelity a Filištíny, vylézt na Sinaj, ukrást Pánu Bohu desky s Ústavou a vnutit ji Evropanům. Zahnat Rusa z Persie, Sýrie, Kurdistánu, způsobit tím nucené snížení německé spotřeby energie a uklidnění migrujících teroristů. Němci sice v důsledku zahájí debatu o atomu, ale půjde jen o kvalitnější natírání fotbalových trávníků na zeleno. Bond bude muset ještě rozbít velitelství 0zwei a Wasserphonu a snížit jim tak roamingy, ukrást Královskou kandidátku na prezidentku, zastavit Gaz Pro, osvobodit Černé moře - bez pomoci německých agentů - a to všechno v novém krásném digitálním Digital Brave New World.

A co čeká Evropskou unii v 007? Odpověď na otázku: „ On the Road to the European Constitution again?“ Evropská Smlouva, klíčové téma pro německé předsednictví. Pro Unii, pro všechny. Hledejme nejmenší společný jmenovatel. To dělá Unie už 50 let, nikoliv neúspěšně. Žijeme tak dobře, že jsme prasátka v domečku. Bohužel, jen málo z nás opravdu ví, že venku číhá nebezpečí. Kdyby to věděli všichni, tak by nad tím trochu víc kroutili hlavami. Že nekroutí, neznamená, že není. Jenom není vidět z okna obýváku ani v televizi. Ale stejně všichni vědí, že s Bulhary a Rumuny u stolu musíme hledat nová pravidla jednání. 27 ministrů vnitra se jedním hlasem nikdy nedohodne. A už vůbec se 27 ministrů vnitra nedohodne s ministry zahraničí. Navíc, jedni hlasují většinově, druzí jednomyslně. Jedni brání státy každý po svém, druzí musejí dohromady. Diskrepance, disharmonie a nesouvislost mezi evropskou vnitřní a vnější bezpečností začíná být tragická. Pomineme-li to, jak je směšná.

Tuny a tuny papíru se píší a vyjednávají jen proto, abychom ve virtuálním světě bez hranic a otevřenosti spojili nespojitelné – první, druhý, třetí pilíř. Vnitro a vnější vztahy. Bez nové smlouvy toho schopni nebudeme. Bez nové smlouvy nám také v mnoha místech zůstane nesmyslná a zcela surreálná jednomyslnost. Bez nové smlouvy nám také zůstanou různé daně, různé armády, různé společnosti. Bez smlouvy nám také zůstane různá zahraniční politika. Různá energetická politika. Různá migrační politika. Různá důchodová politika. Různá azylová politika. Různá míra bezpečnosti. A samozřejmě, různé národní zájmy… A jak se my, Češi, vyrovnáme s tím, že Němci zkrátka mají vůči Rusku úplně jiné zájmy než my? Že mají jinou energetickou politiku? Že mají jinou vízovou politiku? Jak se vyrovnáme s tím, že Francouzi mají jiné vztahy se Spojenými státy? Nyní nemáme jediný nástroj, jak náš společný trh, náš společný blahobyt, ale i ty naše společné hodnoty opravdu pojednávat jako naše společné.

Je nás skoro pět set milionů. Nemáme společnou armádu, nemáme společnou vízovou politiku, nemáme společnou daňovou politiku a nemáme společnou sociální politiku. Ale také nemáme všichni společnou měnu, a nemáme společné energetické a bezpečnostní zájmy. Dohadujeme se uvnitř domečku a nemáme ani pravidla dohadování… Proto cokoliv, co povede k nové smlouvě, která odstraní propast mezi vnitřní a vnější bezpečností, mezi imigrací, vnitřní bezpečností, vnější pomocí, vnějšími vztahy, mezi energetickou potřebou a demografií, ať už se to bude jmenovat jakkoliv je sine qua non přežití. I kdyby se to mělo přestat jmenovat Ústava, což je to nejmenší.

Z velkých témat se program bondovky sestaví vcelku jednoduše: vnější bezpečnost, vnější vztahy, vnější politika. Politika Blízkého sousedství. Východ - Rusko a Ukrajina, Bělorusko a Gruzie, Kazachstán a další středoasijské státy.. Jih – Palestina, Irák, Irán, ale také Čína. Politika Blízkého sousedství prostě bude klíčovým tématem. Jak ji stabilizovat? Jak ji strukturalizovat? Jak ji institucionalizovat? Jak s volným pohybem osob? Jak s volným pohybem zboží, jak s volným pohybem kapitálu? Jak s volným pohybem služeb? Dovolíme Izraeli jednou vstoupit do eurozóny? Proč Turecku ano a Izraeli ne? Dovolíme Izraeli volný pohyb služeb? Jakých? A jak to bude s volným pohybem lidí? Jak to bude s pohybem lidí z evropského okolí? Jak s volným pohybem zboží, je-li zbožím také ropa a plyn? Na to budou odpovídat naši vy-volení zástupci na Evropských radách s Černou Horou, Afghánistánem, Japonskem, Libanonem, Alžírskem, Ruskem, Kanadou, Ukrajinou, Tureckem, Egyptem, Izraelem, Pákistánem, Indií, JARem…

A jsme u energetické bezpečnosti, bezesporu klíčového tématu roku 007. Osvobozování zamrzlých ropovodů a mrznoucích Gruzínců a Ukrajinců. Němci se tváří, že o žádných problémech s Ruskem nevědí. Baltský energovod se bude stavět dál. Putin bude dále konzultovat Kurdy a Turkmeny, a Syřany a Peršany… a Hizbullah a Hamas. Němcům to nevadí. Nám ano. Jenže nemáme pravidla hry, která by nám umožnila říci Ne. A tak si Němci budou s energetikou pohrávat, ale nic zásadního se nestane. Rusové si tím pádem budou pohrávat s námi i v 007. Prohraje Bond? Leda že by osvobodil Chodorovského, zastřelil architekty co budou Gazpromu stavět krásný nový dům v Petrohradě až by se z toho udělalo Millerovi špatně. Pak by možná přešel Gazprom do evropských akcií. Že by nám 007 mohl nadělit EuroBondy v Gazpromu?

Podobný vývoj lze čekat ve světě migrace. Bráníme se. Každý po svém. Migrace rovná se nebezpečí, rovná se nic s tím neumíme dělat jiného, než tu a tam v případě největšího průšvihu pustit peníze. Abychom moudře rozhodli to, co je základní a k čemu vyzývá dokonce i Evropská komise – totiž legalizovali migraci natolik, aby se s ní dalo něco dělat, a opravdu vážně trestali ilegální migraci, tvrdě, jasně a sankcionovaně – no to se nedá čekat. Ale ne od Unie, to není její věc. Je to věc národních států, neb nemáme ústavu. A tak si takové státy jako ČR budou dupat, že všechny cizince vyhostí, neb býti cizincem a nemít všechny dolarové doklady je trestný čin a už vůbec nejlépe je nacpat je rovnou do vězení, tam z nich nadělat teroristy a pak je za půl roku stejně pro nedostatek důkazů pustit A oni budou stejně tak jako tak zaměstnáni, je to sice ilegální, ale úzus… Víc dětí tak jako tak mít nebudeme - v zahradnictví, kovohutích, pouličním úklidu a na zateplení paneláků pracovat nebudeme, ale ty, kteří to pro nás dělají, budeme dále okrádat o zdravotní a sociální zabezpečení, pěstovat si je pěkně v tichu polootrokářství, bez papírů, abychom je mohli vyhodit, kdykoliv se nám bude jen trochu chtít. Jak zaplníme evropskou demografickou díru, až nám bude 66? Na to není z našeho okna zatím vidět, tak co. Až to tu bude, tak to budeme řešit. A tak, i když to jistě bude veliké téma mnoha bezpečnostních konferencí a řady zasedání parlamentních výborů, s migrací ani v roce 007 inteligentně nepohneme. Maximálně se budeme bránit rozumnému návrhu Komise proč migraci legalizovat a budeme tvrdit, že to je ochrana národních zájmů… Evropa tudy dopředu nepojede. Totéž budou dělat Španělé s Kanáry a Melillou, Italové s Lampedusou. O balkánské migraci tiše pomlčíme. Azylová politika… My Češi budeme rádi, urychlíme li Schengen.

K demografii bychom něco rádi řekli. Program německého předsednictví a komise ale zahrnuje především gender-zrovnoprávňovací akty. Rovnost pro všechny za všech podmínek a okolností. Všechnu rovnost ženám. Do stejné oblasti spadne řada aktivit spjatých s rasismem, xenofobií, příležitostmi pro všechny, podpory žen, podpory mládeže… 50 let evropského sociálního fondu, lidská práva a svobody. Jak mít víc dětí, to Pán Bůh pracujícím středostavovským ženám, co dělají ve službách na schwarz systém a denně dojíždějí do práce hodinu, neporadí. Aspoň to nelze očekávat v následujícím roce. O to více budeme rovnější. Muži taky nemají děti.

Německé předsednictví, jak jinak než že německy deklaruje spoustu aktivit spjatých se zeleností. Biodiversita, REACH, obnovitelné zdroje, dokonce zelená Evropská obranná a bezpečnostní politika, krásná slova jako bioperspektiva… Řada řečí bude o chemii. Kéž by je BASF nebo AFG opravdu poslechl. Kéž by je poslechl E.on. Kéž by se alespoň trochu snížily německé energetické nároky. Nebudou muset, ruského plynu budou mít dost. Tak budou zelené jenom řeči. V kostech cítím jinou velmi závažnou debatu. Už se line jako špatná vůně kolem mírového využití jaderné energie Íránem. Nastane totiž den, kdy se bude muset začít jednat o nové smlouvě o nešíření (proliferaci) jaderných zbraní, ENP. Také se ale budou muset obnovovat či stavět jaderné elektrárny. A také se budou obnovovat jaderné systémy Trident. Nastane nová fáze boje proti jádru. Němečtí Zelení již zbrojí. Uvidíme, jak se k tomu postaví čeští zelení, jak se budou tvářit na expanzi ČEZu…A tak mi přijde, že zelená je tráva, fotbal to je hra.

Úplně novým hitem je digital. Všechno 007 bude digital. Bond Digital. Digitalizace obrazu, školství, německého předsednictví, vlád, kulturního dědictví, knihoven, celoživotního vzdělávání. Evropské dědictví v Digitálním světě. Digital Brave New World.

Podaří se nám aspoň pohnout s roamingy? 55 centů – to je někde již slibovaných 14 Kč… Jde tedy zase jen o DPH pro státní HDP?

Zemědělská, a francouzská a tudíž i britská daňová a ostatních sociální politika zůstanou stejné. Jedno euro, jedna úroková míra. Různá produktivita práce, různá kupní síla, různé sociální zatížení, různá efektivita práce, různá daň. To všechno konverguje politika. Budou politicky zakotvené konvergenční náklady eura v roce 007 snesitelné? To by Bond musel unést paní Segolenu Královskou. A zvítězil by Le Pen. Francie nemá kvůli nezměrnému konvergenčnímu nákladu cestu ven. Proto zvolí Královskou prezidentku. A proto zazdí jakýkoliv pohyb směrem ke změně společné zemědělské politiky. A proto zazdí změnu daňové politiky. A proto zazdí vznik opravdového sociálního modelu. A proto nezvýší absorpční kapacitu unie. A proto i v roce 007 zůstane Unie taková, jaká je. Co budou říkat ti, kteří chtějí malou, štíhlou, flexibilní, efektivní Unii? Těm poroste protiunijnictví, protonacionalismus. V Dánsku poroste Dánská lidová strana, v Nizozemsku všechny extrémní strany. Karta týkající se absorpce, a tedy bezpečnosti, a tedy migrace, a tedy demografie, a tedy naší budoucnosti zůstane v rukách Němců i po skončení jejich předsednictví.

A tak se toho moc nezmění. Pořád budeme bojovat v trojúhelníku inteligentních vnějších vztahů, otevřenosti, jasnosti, které umožní klást tvrdé demokratizační podmínky státům blízkého sousedství, tak, aby co možná nejméně masily své občany, aby ti k nám zdrhali co nejméně a také co nejméně chtěli na nás páchat teroristické útoky při plném vědomí toho, že jsme to my, kdo sice hodně mluvíme, ale jejich hnusné režimy podporujeme pořád dál. Na druhém vrcholu bude nutnost prosadit inteligentní migraci, návratovou směrnici, demografické vyrovnání, integraci cizinců i nás samých. Na třetím vrcholu bude energie, kterou to vše budeme pohánět. Umravňování Německa, jasný postoj k Rusku, velmi tvrdý postoj k Íránu. A proto žádné energetické obžerství. A k tomu naši vlastní bezpečnost.

Američané do NATO neinvestují. My bychom ho rádi transformovali. Ale v co, to nám jasné není. A koneckonců takto je to pohodlné. My si v zahraniční politice opravdu můžeme dělat co chceme. Paktovat se s Ruskem přes záda Polska, ničit Gruzii, posilovat Saudy. Nevztahovat se k Iráku ani jižnímu Afghánistánu. My totiž neručíme za to základní, za co ručí zahraniční politiky: za život vojáka. A tak, po mnoha letech služby NATO a sbližování EU a NATO budu v EP dělat vše pro vznik naší, evropské armády. Bez ní totiž nebude naší odpovědnosti. Nebude normální zahraniční politiky. Nebude normálních vnějších vztahů. A nebude také normální migrace a obrana proti terorismu. Pro 007 – ledaže by Bond unesl Millera, nebo Královskou, dal nám do ruku Eurobondy Gazpromu, nebo francouzské zemědělství se nezmění nic. Jinak se může snažit jak chce, nové zlaté rouno nové smlouvy nám Bond nepřinese.

A přesto - a právě proto je Evropa jediný klidný domov 500 milionů lidí. Klidný a pohodlný až se člověk nestačí divit. Ve vnějším světě naše, tedy aspoň moje děti určitě nepřežijí. Vám nezáleží na tom, jak se roky rychle kulí, kdo vám bude platit důchod a jak bezpečně budou žít vaše děti ? Ale záleží. Proto stejně jako my všichni i já i vy musíme makat na tom, abychom o Evropě nejen povídali, ale abychom ji opravdu vrátili na cestu. Back on the Road. To je úkol pro nás i Evropu do 2007.

členka EP, ELS – ED, předsedkyně delegace pro vztahy s Izraelem

Jana Hybášková