23. 8. 2002
Tajná moderní křižácká výprava
Miloš Kaláb

Biblická kolej v Jižní Karolíně (USA) cvičí armádu tajných misionářů, jejichž úkolem je obrátit muslimy na víru v Ježíše Krista a skoncovat tak s islámem. Zprávu o činnosti Kolumbijské mezinárodní univerzity (CIU) napsal Harry Yeoman pro americký časopis Mother Jones (dvojčíslo květen-červen 2002).

Zatímco měla většina studentů Kolumbijské mezinárodní univerzity ještě vánoční prázdniny, 20 studentů, zanícených křesťanů, nastoupilo do učebny o 2 týdny dříve. Přednášel jim profesor Love, mezinárodní ředitel největší křesťanské skupiny "Frontiers", která se specializuje výhradně na obracení muslimů na křesťanskou víru. S 800 misionáři v 50 zemích ovlivňuje skupina "Frontiers" oblast od jižního Tichomoří až po severní Afriku.

Profesor Love (49) dělá vždycky několik věcí najednou - pracuje na svých přednáškách, zatímco při tom pije kávu a nahlas se modlí. Na jeho přednášky nemají přístup sdělovací prostředky ani veřejnost. Přednáší totiž také o tom, jak mají absolventi kurzu utajovat své misionářské poslání. Někteří jeho studenti už pracují v zemích od Kazachstánu až po Keňu. Vědí o tom, že je hlásání evangelia v mnoha islámských zemích trestné a že budou přinejmenším deportováni, jestliže se přijde na jejich činnost - případně se stanou "křesťanskými mučedníky". Než odešel profesor Love jako misionář do západní Indonézie, získal kvalifikaci učitele angličtiny. Všude hrdě hlásal, že vyučuje angličtinu, a to i tehdy, když se ho na to nikdo neptal. Dnes říká svým studentům, že je velice důležité navazovat kontakty a získávat přátele a teprve po získání jejich důvěry začít s obracením duší: "Jak to vysvětloval Ježíš?" "Nepřímo", ozval se hlas, "řekl by: 'Proč myslíte, že tu jsem?'"

Profesor se ptá: "Lhal někdy Ježíš Kristus?" "Nikdy", odpovídá třída jednohlasně. "Zvedl Ježíš ruku a řekl: 'Přísahám, že budu mluvit jen pravdu, úplnou pravdu a nic jiného než pravdu'?" Opět se ozývá 20 studentů jednohlasným "Ne!"

V Indonézii vedli tajní misionáři obchod s pokrývkami, což jim umožnilo zaměstnávat mnoho místních muslimů a při tom je obracet na křesťanskou víru. Studenti souhlasí, že je třeba obrátit co nejvíce muslimů. Sílu jim dodává misionářský pionýr Samuel Zwemer, který prohlásil islám za odumírající náboženství již v r. 1916 a předpověděl, že půlměsíc ustoupí a kříž zvítězí.

Za posledních 10 let se zvětšil počet misionářů snažících se obrátit muslimy na čtyřnásobek - z několika set v r. 1990 na dnešních 3000. Mnoho jich vysílá Jižní baptistická konvence a zbytek pochází z církevních skupin jako Christar nebo Arab World Ministries. Misionáři působí v odlehlých vesnicích v Afganistánu a Pakistánu, v dřívějších sovětských republikách, zejména Kazachstánu a Uzbekistánu, na Středním východě ve státech jako Irák, Sýrie a Jemen a v afrických zemích jako Somálsko a Alžírsko. Jiný profesor CIU, David Cashin, chodil v přestrojení za muslima v Bangladéši, aby obracel muslimské duše v tamních čajovnách: "Času je málo, musíme to stihnout dříve, než se Kristus vrátí na Zemi. Jestliže věříte, že se vrátí, proč má už zpoždění 2000 roků? Protože jsme nesplnili úkol, který nám dal."

Tajní misionáři přiznávají, že jejich honba za muslimy, které by mohli obrátit na svoji víru, ohrožuje životy konvertitů. Kritici si stěžují, že činnost tajných misionářů narušuje dodávku humanitární pomoci a živí odpor proti Západu. Jenže pro samotné tajné misionáře není nic důležitějšího než vymýtit islám. Kim McHughová (36) se školí na obracení iránských uprchlíků v Turecku. Její manžel s ní souhlasí: "Jestliže nedostanou příležitost poznat Ježíše Krista, skončí v pekle."

Většina Američanů se dověděla loni v listopadu, co to znamená hlásat křesťanství v muslimských zemích. Afgánští Talibánci uvěznili dvě čerstvé misionářky, Daynu Durryovou a Heather Mercerovou. Dostaly se do všech novin, když je z vězení Ghazni osvobodila speciální vojenská skupina pomocí vrtulníku. "Byly povolány, aby sloužily těm nejchudším z nejchudších," řekl potom prezident George W. Bush. V bezpečí svých amerických domovů obě ženy přiznaly, že porušily afgánské zákony tím, že promítaly film o Ježíši Kristu a rozdávaly knihy s křesťanskými náměty.

Mezi studenty CIU je i ostřílený misionář Dedrick. "Pracoval" dva roky v Kazachstánu, kde naoko učil angličtinu, ale hlavně se snažil získat konvertity. Zatím neuspěl, a proto je zpět ve škole. Zastává názor, že islám je produktem Satana. To on odvedl muslimy od Boha! Avšak jiný student, 45-letý Al Dobra, si nedal za úkol obrátit na křesťanství co nejvíce muslimů, to ne. Jen chce zasít do jejich duší semena nedůvěry k islámu tak, aby muslimští obchodníci v Nairobi začali pochybovat o své víře. Modlí se za to, aby jim nejistota nedala spát a aby v nich hlodal červ pochybností.

Tom Seckler se zaměřil na západní Chamy, chudou muslimskou obec v Kambodži, která byla v 70. letech masakrována Rudými Chmery. Na křesťanskou víru bylo obráceno jen asi 25 Chamů, kdežto ostatní neprojevují žádný "spirituální hlad". Třída se tedy na Tomovu žádost začíná modlit za Chamy, aby pocítili hlad a poznali, co jim v chybí v Kristu...

Třída profesora Loveho je absolutně přesvědčena o tom, že jediné správné náboženství je křesťanství a všechna ostatní jsou výplodem Satana. Profesor Love na závěr svých přednášek uvádí, jak těžké následky může mít misionářská práce pro konvertity. Zatímco misionáři jsou většinou pouze deportováni, místní lidé ztrácejí zaměstnání, často i děti, bývají vězněni a mučeni, případně jsou popravováni. Ano, Jižní baptistická konvence si je vědoma toho, že zejména v Indonézii, Bangládeši, Afganistánu a Pakistánu lidé obrácení na křesťanskou víru jsou vystaveni těžkým trestům. V jedné východoafrické zemi byli konvertiti mučeni a vražděni věřícími muslimy. To prý ale nic neznamená, protože perzekuce je biblickou i historickou "normou", nutností, aby mohla vzniknout křesťanská obec. Je to zákonité a nelze se tomu vyhnout. Bez toho by nedošlo k rozšiřování Božího království. Je třeba vysílat více misionářů bez ohledu na následky.