Šestý ročník - požadavky

Starý zákon (Doc.Prudký)
Studium se bude řešit za pomocí Moodle (vyukový portál na fakultním webu)
Máme vypracovat recenzi cizojazyčného textu. K recenzi použít jako vodítko text S.Segerta: "Jak recenzovat knihy"
Pro zápočet bude nutno vypracovat exegetický paper. Do 10.května!
Podrobná anotace a požadavky kurzu doc. Prudkého jsou zde

Úkoly pro zasedání 19. května 2007
Přečíst si W.Brueggemann, Svědecká výpověď Izraele + biografický medailon
Ph. Trible, Feministická hermeneutika a biblická theologie + biografický medailon
Obé je na moodle.
Zaslat písemně odpovědi na otázky k těmto textům. Otázky budou na moodle

Otázky již na moodle jsou. A to tyto:
1. úkol: srovnání s přístupem G. von Rada
2. úkol: věcný přínos konceptu
3. úkol: metodická atraktivnostFilosofie (Dr.Kranát)
Ke zoušce je nutno umět  filosofii 20. století minimálně v rozsahu knihy Miroslava Petříčka: Úvod do současné filosofie.
Domluvit si s Dr. Kranátem konzulatci při které budou proěřeny naše znalosti!

Text který jsme měli přečíst ke konzultaci 11.11.2006 (E.Husserl: Idea fenomenologie). Dočasně ke stažení zde.
Text který jsme mělipřečíst ke konzultaci 9.12.2006 (M.Heidegger: Co je metafyzika). Dočasně ke stažení zde.


Praktická theologie (Dr. Beneš)
Text ke konzultaci 11.11.2006 J.B.Souček: Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci (Ř 7,14-25); Stať z exegetických studií
Text ke konzultaci 9.12.2006 Pavel Filipi: Verbum solatii-Epištola Židům a pastýřská péče. Text z Biblických studií, Kalich Praha, 1982

Literatura ke zkoušce (mail od dr. Beneše)
Vážení kolegové a kolegyně, konečně Vám posílám alespoň seznam literatury z poimeniky. Domnívám se, že jsem na nic podstatného nezapomněl. Standardní problém je nedostatek anglické literatury.  Základní témata poimeniky lze vyčíst dosti dobře ve skriptu J.Smolíka, případně u J.Křivohlavého. Jde o otázky principiální (co je pastorace, biblické základy, něco historie, konceptů atp.), tak i realizaci v
různých oblastech (rodina, nemoc, umírání, vina,...), jakož i metody (vedení rozhovoru, skupina,...). Uvedené německé učebnice poskytují  podrobnější a aktuální přehled. V seznamu jsou zastoupeny i tituly,
které umožní dobrý vhled do základů psychoterapie, systémového  přístupu atp.). Pokud máte dojem, že ignoruji Z.Matějčka, úpak opak je  pravdou. Ale předpokládám, že jej každý čte i bez nutnosti být z toho  zkoušen - zkoušena. Dobročinnosti se meze nekladou. Ke zkoušce přineste prosím seznam přečtené literatury.
S pozdravem L.Beneš

Praktická theologie. Organizace kurzu prof. Filipiho
Utvoří se dvojice (jsou utvořeny, pokud se vám chce, tak e-mailem dejte echo kdo s kým a kdy...:-)
Určeny jsou Žalmy 41, 88, 102, 13

Červen: Bára Jirsová, Marek Feigl

Tato dvojice bude pracovat na stejném textu, ale každý z jejich členů předloží na tento text samostatné kázání. To bude předneseno a podrobeno kritice. Délka kázání není určena.
Texty budou žalmy.
Postup:
Provést exegezi a tu zaslat písemně
Exegeze bude obsahovat:
1.) Překlad. Upozornit na překladatelsky obtížné momenty. Není nutno překládat celý žalm ale stačí vypíchnout problémy. Porovnat s jinými překlady (BK, LUT, KJV ap.)
2.) Načrtnout strukturu žalmu (strofy, frázování, "bílá místa", počet mluvčích
3.) Oč jde žalmistovi, co hledá, čím trpí, diagnóza. Oč prosí žalmista Hospodina? Čím žalmista Hospodina motivuje (nutí)?
4.) Lexikální rozbor klíčových pojmů a metafor (nahlédnout do komentářů)
5.) Co z výše uvedeného lze použít v kázání a proč? Co nelze použít a proč?

Vhodné komentáře:
- H. J. Kraus
- A. Wiesel
- W. Brueggemann

Podklady ke kursu liturgiky jsou na moodle. Vstupní heslo jest Augusta
5.) Dějiny výkladu. Zde možno využít práce kolegů studentů (budou na moodle)


Jak dokončit studium (stručný přehled):

1. Odevzat písemná kázání pro PT k dokončení 6. ročníku.
2. Odevzdat exegetický paper do SZ k dokončení 6. ročníku.
3. Odevzat recenzi cizojazyčného textu do SZ k dokončení 6. ročníku.
4. Vyřešit nějak volitelný kurz, který jsme si museli letos zapsat.
5. Vzít v potaz tento seznam předmětů:
     Starý zákon
     Nový zákon
     Praktická teologie
     Církevní dějiny
     Systematická teologie
     Etika
     Filosofie
     Religionistika

    Z tohoto seznamu jest jedna katedra na ktwré píšete diplomku. Tento předmět bude automaticky u státnic.
    Vybrat si ke státnicícm další dva předměty, přičemž nesmí být zároveň Starý zákon -  Nový zákon a Etika - Systematika
    To co zbude jest nutno absolvovat jako 2. odbornou zkoušku.

6. Napsat diplomku a obhájit jí. Odevzat ji v termínu (3 měsíce?) před státnicemi.
7. Udělat státnice

Takže celkově vzato - brnkačka :-)